Links for Khayyam

Khayyam-0.9.tar.gz
Khayyam-0.9.1.tar.gz
Khayyam-0.9.1-py2.7.egg
0.9.1 home_page
0.9 home_page