Links for iscpy

iscpy-1.0.3.tar.gz
iscpy-1.04.tar.gz
iscpy-1.05.tar.gz