Links for bambu-uploadify

bambu-uploadify-0.1.tar.gz