Links for django-otp-yubicloud

0.1.0 home_page
http://www.yubico.com/yubicloud