Links for metonym

metonym-0.2-py2.6.egg
metonym-0.2-py2.7.egg
metonym-0.2.tar.gz