Links for mmhash

mmhash-1.336.tar.gz
mmhash-1.333.zip
mmhash-1.334.zip
mmhash-1.334.win32-py2.6.exe
mmhash-1.335.tar.gz
mmhash-1.336.win32-py2.6.exe
mmhash-1.333.win32-py2.6.exe
http://murmurhash.googlepages.com/
mailto:changsheng@douban.com